ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 103 วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย